Главная | Видео Крым | Хаберлер (на крымскотатарском языке) 31.03.2020

Хаберлер (на крымскотатарском языке) 31.03.2020

COVID-19 даа бир Къырым сакининде бельгиленди.

Девлет банкрот олгъанлар ичюн насыл чарелер бакъа?

Ярымада истисалджыларынынъ антисептиклери энди сатлыкъкъа чыкъты.

Мектеп талебелери екяне девлет имтианыны не вакъыт береджеклер?

Беклев режиминде. Акъмесджитте джемаат накълиети насыл къатнай?

Спорт карантинден тыш тура. Къырым спортчылары идманларыны эвде кечирелер?Loading...