Главная | Видео Крым | Къурбан байрамы джумлемизге мубарек олсун

Къурбан байрамы джумлемизге мубарек олсун

Бугунь бу мукъаддес байрам куню сиз бельки энди дюльбер, темиз урбаларынъызни кийип, байрам къавелерини ичесинъиз, биз исе сизни Къурбан байрамнен хайырламагъа ашыкъамыз! Ватан седасы радиосы да истисна дегиль! Шимди биз тамам зенаатдашларымызгъа келип, оларнынъ байрам муитини сизге де косьтермеге истеймиз!

Смотрите телеканал «Миллет» на других площадках!
«Миллет» телеканалыны дигер мейданларда сейир этинъиз!
VK —
Facebook —

Одноклассники —
Instagram —Loading...