Главная | Видео Крым | Шефика Аединова 90 йыллыкъ юбилейини къайд эте

Шефика Аединова 90 йыллыкъ юбилейини къайд эте

Сеитлер сакини Шефика Аединова юбилейини къайд эте. О, Январьнинъ 12-синде докъсан яшыны толдурды. Омюр девамында къадыннынъ башындан дженк ве сюргюнлик ерлериндеки къыйынлыкълар кечти. Шимди о Ватанымызда яшай ве буюк аиленинъ башы ола. Озюнинъ догъгъан кунюни балларынен, торунлары ве чевараларынен къаршылай. Байрамда бизим телевизион такъымымз да булунды.Комментировать..

  Подписаться  
Уведомление о
Loading...