Главная | Видео Крым | В гостях «Саба» — Элина Абдураимова

В гостях «Саба» — Элина Абдураимова

Халкъара гузеллик кунюнде бизим студиямызгъа тамам бу саада мутехассыс олгъан мусафир буюрды. Эр куню тыш корюнюшимиз даа яхшы олмасы ичюн нелер япмалымыз? Ичтеки дюньямыз бунъа зарар кетире билеми?
Смотрите телеканал «Миллет» на других площадках!
«Миллет» телеканалыны дигер мейданларда сейир этинъиз!
VK —
Facebook —

Одноклассники —
Instagram —Loading...