Главная | Видео Крым | Хаберлер (на крымскотатарском языке) 08.04.2020

Хаберлер (на крымскотатарском языке) 08.04.2020

Къырым акимиети коронавируснен куреш чарелерини къавийлештире биле. Эр куню бирер адам хасталана.

Къарасувбазар шеэринде, самоизоляция вакъытында ичтимаий-муим объектлер насыл чалыша?

Джумхуриетнинъ шеэрлери арасында къатнагъан ичтимаий накълиет янъы график боюнджа юреджек.

Къырымда локъсалар ичюн хавсызлыкъ темин этильгенми?

Къырым экимлери, бахшыш оларакъ эксклюзив маскаларны эльде эттилер.Loading...