Главная | Видео Крым | Хаберлер. (на крымскотатарском языке) 23.06.2020

Хаберлер. (на крымскотатарском языке) 23.06.2020

Янъы коронавирус хасталары бельгиленди. Экимлер оларнен алякъада булунгъанларны тешкерелер.

Акъмесджитте, къанунсыз сюргюн этильген эрмени, булгъар ве юнанларны анъдылар.

Къырым койлеринде бутюнхалкъ рей берюви насыл кечеджек?

Сонъки азырлыкълар. Ерли сайлав комиссиялары бюллетеньлерни эльде этип башладылар.Loading...