Горячие новости
Главная | Видео Крым | Гости «САБА» — Валерия Коренюк, Эльвира Аджиумерова 13.01.21
новости крыма

Гости «САБА» — Валерия Коренюк, Эльвира Аджиумерова 13.01.21

2020 йылынынъ сонъу «Арекет dance» хореографик ансамбилининъ оюнджылары ичюн гъает мувафакъиетли олды, чюнки тамам шу вакъыт оларнынъ такъымы пейда олды. Бугуньде-бугунь олар чешит оюн тарзларында чыкъышлар япалар ве атта оларны бирлештирмеге истейлер. Бойле чыкъышлардан бирисини бизге де такъдим эттилер.
Эльвира Аджиумерова — «Арекет dance» хореографик ансамблининъ ребери
Валерия Коренюк – «Арекет dance» хореографик ансамблининъ ребери
Смотрите телеканал «Миллет» на других площадках!
«Миллет» телеканалыны дигер мейданларда сейир этинъиз!
VK —
Facebook —

Одноклассники —
Instagram —новости крыма